Elállás

Elállás

Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek a lehető legjobb szolgáltatást kínáljuk, úgy döntöttünk, hogy a törvény által előírt 14 napos elállási jogot, amely rend szerint csak fogyasztók számára érvényes, minden ügyfelünk számára lehetővé tesszük, valamint a határidőt 30 napra hosszabbítjuk.

Fogyasztónak lehetősége van az elálláshoz való jogát gyakorolni a következő kikötésekkel, ahol fogyasztónak nevezünk minden az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt:

A. Az elálláshoz való jog feltételei

1. Elállási jog

Önnek jogábn áll harminc napon belül indoklás nélkül elállni ettől a szerződéstől.

Az elállási határidő harminc nap, attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megbízott, a szállítótól eltérő harmadik fél, az árut birtokába vette.

Ahhoz hogy az elálláshoz való jogát gyakorolja, önnek (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Németország, fax: +49 30 209 930 539, e-Mail: [email protected]) egy írásos egyedi nyilatkozattal (postán küldött levélben, faxon vagy e-mailben) informálnia kell minket, a döntéséről hogy a szerződést vissza kívánja vonni. Ehhez használhatja a mellékelt elállási jog formanyomtatványt, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatását az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

2. Az elállás következményei:

Amennyiben felmondja ezt a szerződést, akkor haladéktalanul, de legfeljebb a szerződéstől való elállásáról értesítő tájékoztatásának beérkezésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük Önnek az összes kifizetést, amelyet Öntől kaptunk, a szállítási költségeket is beleértve (kivéve az abból adódó többletköltségeket, hogy az általunk kínált legolcsóbb normál szállítástól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez, hacsak Önnel kifejezetten máshogy nem állapodunk meg, ugyanazt a fizetési módot fogjuk alkalmazni, amit Ön az eredeti ügylet során használt; a visszafizetésért egyik esetben sem számítunk fel díjat. A visszafizetést várakoztathatjuk addig, amíg az árukat vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy az árukat visszaküldte – amelyik ezek közül előbb bekövetkezik.

Önnek kötelessége haladéktalanul, és minden esetben maximálisan tizennégy napon belül, attól a naptól kezdve, hogy tájékoztatott minket a szerződéstől való elállásról,  hozzánk, visszajuttatni vagy átadni. A határidő nem jár le, ha az árut, a tizennégy napos határidő lejártát megelőzően elküldi.

Mi álljuk a visszaküldés költségét, ha felveszi velünk a kapcsolatot az űrlapunkon keresztül az áru visszaküldése előtt a visszaküldés koordinálása céljából, vagy, ha visszaküldési portálunkat veszi igénybe a visszaküldés megszervezéséhez. Amennyiben saját maga szeretné megszervezni a visszaküldést anélkül, hogy ezt előzetesen megbeszélné velünk, az áru visszaküldésének közvetlen költségeit legfeljebb 8890 Ft összegig megtérítjük, ha elküldi nekünk a szállítás során felmerült költségekről a szállító által kiállított nyugtát a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül, a feladás napjától számított 14 napon belül. A visszatérítéshez az eredeti tranzakcióhoz használt fizetési módot használjuk, amennyiben nem állapodunk meg Önnel másban, ebben az esetben Önt semmilyen költség nem terheli. Ellenkező esetben Ön viseli az áru visszaküldésének költségeit.

A termék esetleges rendeltetésszerű használatáért használati díjat és az emiatt fellépő esetleges értékcsökkenés (karcolások) megtérítését nem lehet a fogyasztótól követelni, de ha a terméket nem rendeltetésszerűen használta, az eladó kártérítést követelhet a termék esetleges meghibásodására, károsodására az értékcsökkenés miatt.

Általános információk

1. Kérjük, kerülje a készülék károsodását és szennyeződését. Kérjük az árut az eredeti csomagolásban küldje vissza, minden hozzácsomagolt alkatrésszel és tartozékkal együtt.  Ha szükséges, használjon egy védő csomagolást. Amennyiben nem rendelkezik már az eredeti csomagolással, kérjük gondoskodjon egy megfelelő csomagolásról, ami elegendő védelmet nyújt a szállítás során felmerülő károk ellen.

2. Kérjük az árút ne díjmentesen küldje vissza.

3. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a fenti két pont (1-2) nem követelmény az elállási jog tényleges gyakorlását.

B. Elállási / felmondási nyilatkozat

Ha szeretné a szerződéstől való elállási jogát gyakorolni, kérjük ezt a formanyomtatványt töltse ki, és küldje el nekünk.

Tc.

Expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Németország  

Fax: +49 30 209 930 539

E-mail: [email protected]

Alulírott/ak* kijelentem/kijelentjük*, hogy gyakorlom/gyakoroljuk* elállási/felmondási* jogomat/jogunkat* az alábbi termék/ek* adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Megrendelve: (*)______________________ / Kézhezvéve (*) ___________________

Számlaszám ______________________ Rendelési szám ___________________

__________________________________________________________

 Fogyasztó(k) neve 

__________________________________________________________

Fogyasztó(k) címe

___________________________________________________________

fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

____________________________________

Kelt

(*) Kérjük a nem megfelelőt húzza ki